Freedom Leisure - Chirk

Freedom Leisure - Chirk

Leisure Centre

Lleoliad ffitrwydd gwych yn y Waun ar un llawr. Campfa, nofio, dosbarthiadau, gwersi nofio, cae 3G,